Det kortfattade medborgarförslaget stämplades in i kommunens diarium den 15 oktober förra året. Det var Lovisa, 8 år, som hade lämnat in det. I kväll behandlades det av kommunfullmäktige i Skövde.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) fick gå fram i talarstolen och förklara att förslaget måste avslås.

– Skoluniform är inte förenligt med skollagen, sa han.

Förklaringen är att den avgift som skolan måste ta ut av vårdnadshavarna är att " inte att anse som enstaka och som av obetydlig" karaktär som det står i utredningsunderlaget. Huvudregeln är att skolan ska vara avgiftsfri.

– Men det är en vettig och klok synpunkt, framhöll Johansson.

– För många elever är det en press och en stress att vara inne och vara rätt. En del föräldrar har heller inte råd med dyra märkeskläder. Vi hade kunnat ta bort onödiga stressfaktorer om det hade varit möjligt att införa skoluniform.