Det är skådespelaren och tidigare Skövdebon Christian Magdu, som besöker Plusgymnasiet i Skövde. På torsdag har skolan temadagar som handlar om kulturmöten.

Christian Magdu är känd för sin roll i filmen "Prinsessa" och har också medverkat i "Beck-filmerna".

Magdu kommer att berätta om sina framgångar i Hollywood men också om de kulturkrockar som kan uppstå när man arbetar i USA.

Christian Magdu - enligt Wikipedia

Christian Magdu - hans hemsida