På torsdag anordnar Wikimedia Sverige en skrivstuga i kulturhuset i Skövde. Under fyra timmar kommer kvinnor att få kunskap om hur Wikipedia fungerar och själva redigera i det digitala uppslagsverket. 
– Det är en öppen inbjudan. Alla kvinnor är välkomna och ingen förkunskap krävs, säger Sara Mörtsell, utbildningsansvarig Wikimedia Sverige.
I dagsläget står kvinnor för knappt en tiondel av alla som uppdaterar på Wikipedia.
– Vi vill kunna säga att Wikipedia är en rätt avspegling av samhället. I dag finns det mycket fler källor om män och av män, säger Sara Mörtsell.
På Wikipedia ska texterna vara neutrala.
– Kvinnor och män kan ha olika uppfattningar om detta. Alla som läser på Wikipedia bör därför ha kännedom om att det är neutralt utifrån en mansdominerad norm, säger Mörtsell.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som finns till för att stötta Wikipedia och verkar för att sprida fri kunskap. Som en del i arbetet arrangerar de olika evenemang, däribland dessa skrivstugor för kvinnor.
– Vi har fått i uppdrag att försöka få fler kvinnor att börja skriva på Wikipedia. Just detta projekt börjar faktiskt lida mot sitt slut. Skövde är det sista inbokade stoppet.