Utanför Rådhuset i Skövde kämpar några tussilagos mot snö och kyla och ger hopp om att våren närmar sig.