Moderaterna har inför årets val öppnat upp för även ickemedlemmar att säga sitt i partiets provval.

Där visade det sig att Michael Nimstad vann med 214 röster, två fler än kommunstyrelsen ordförande Katarina Jonsson. På tredje plats kom Anders G Johansson.

När partimedlemmarna själva fick rösta såg listan något annorlunda ut. Där fick Katarina Jonsson flest röster följt av Anders G Johansson och Tord Gustafsson. Michael Nimstad hamnade först på 16:e plats. 

Totalt har 76 medlemmar i Moderaterna Skövde röstat. Därtill inkom 153 röster till allmänhetens provval, vilket var första gången allmänheten fick möjlighet att delta direkt i partiets nomineringsprocess. 

Nomineringskommittén ska nu ta fram ett förslag till stämman den 27 februari. I detta utgör provvalsresultaten ett underlag.