Tibro kommun genomförde en utredning 2016 som visade att det skulle kosta kommunen 17 miljoner mer att fortsätta driva Fågelviksgymnasiet i kommunal regi jämfört med att köpa utbildningsplatser från andra kommuner.

I mars samma år beslöt fullmäktige att lägga ner kommunens enda gymnasium.

"Orsaken var att för få elever valde Fågelviksgymnasiet, vilket påverkade både kommunens ekonomi och kvaliteten på utbildningarna negativt", skriver Tibro kommun på sin hemsida.

I april 2017 lämnade aktionsgruppen "Rädda Fågelvik" in en namninsamling med cirka 2 500 namnunderskrifter om att hålla en folkomröstning i frågan.

Den startades på initiativ av Pia Larsson, som uttryckt att Tibro hotar att bli en sovstad.

"Vi visar inte ungdomarna att vi vill någonting med framtiden", säger Pia Larsson till SVT Nyheter Väst.

Det innebar att minst tio procent av de röstberättigade i Tibro ställt sig bakom folkinitiativet. I september samma år beslutade kommunfullmäktige att genomföra en folkomröstning om ett gymnasium i kommunal regi i samband med det allmänna valet.

På torsdagen blev rösterna färdigräknade. 70 procent av de röstberättigade kommuninvånarna deltog i folkomröstningen. 58 procent av dessa sa ja till en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola. Totalt antal röster var 6 070.

– Vi var åtta personer totalt som räknade rösterna. Det tog lite längre tid än vi trodde. Vi startade vid åtta i morse, själva räkningen var klar vid tre på eftermiddagen, men sammanställningen blev inte färdig förrän strax efter fyra, säger Frida Blomqvist, administrativ chef Tibro kommun.

Folkomröstningens resultat kommer vara rådgivande, precis som alla kommunala folkomröstningar. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.