Personer som haft hel sjukersättning omedelbart före 65-årsdagen ska i fortsättningen slippa ansöka för att gå i pension. Det är innebörden i en ny lag som börjar gälla den 1 januari.

Det är Pensionsmyndigheten som föreslagit förändringen som innebär att cirka 20 000 personer per år med hel sjukersättning slipper ansöka om ålderspension.
(TT)