Socialnämnden beslutade vid sitt senaste möte att göra om många av dagens HVB-hem för ensamkommande till stödboenden.

– 80 av cirka 100 platser ska avvecklas, det gör att personal har varslats, av de 45 personal som varslats har en del redan omplacerats, säger socialchef Lena Friberg.

Lena Friberg har ett 15-tal blivit erbjudna annan placering, men hon vet inte hur många som tackat ja.

– De som säger nej kommer blir uppsagda.

Bakgrunden är att färre ensamkommande barn och ungdomar placerats i Skövde.

Tidigare hade kommunen ett tiotal anställda på HVB-hemmen, men när antalet asylsökande kraftigt ökade 2015 anställdes också fler, till ett 70-tal anställda.

Kommunen tvingades snabbt bygga upp HVB-hem för att kunna ta emot ungdomarna. Året därpå hade behovet minskat betydligt. ska därför tre av fyra HVB-hem i Skövde göras om till stödboenden.

Ett HVB-hem ska kunna ge vård dygnet runt medan ett stödboende har en lägre bemanning och inte avser vård.

– Vi har inte ett lika stort inflöde av flyktingungdomar, de som kom har blivit äldre och de statliga ersättningarna för HVB-hem har sänkts, så behovet är inte det samma längre, säger Daniel Strandberg, förhandlingschef på kommunen till SLA.