Bristen på vårdplatser på Skaraborgs sjukhus får politiker i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden att begära en utredning och åtgärdsplan.

Upprinnelsen var att vi nödgades stänga mellanvårdsavdelningen i Mariestad 1 mars för att det inte fanns tillräckligt med personal. Då fick vi veta att det finns ett 40-tal ofrivilligt stängda vårdplatser på Skaraborgs sjukhus, säger Gunilla Druve Jansson (C) från Skara, ordförande i nämnden.

Förutom att vårdplatser har stängts på grund av personalbrist vårdas patienter på fel avdelning utifrån vilken åkomma de sökt vård för.

Något som bidrar till problemen är att kommuner i vissa fall inte har plats på korttidsboende eller möjlighet att sätta in hemvård, så att flera färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhuset. Skara, Skövde och Götene har haft problem med detta, medan det ser bättre ut i Falköping.

Utredningen ska undersöka sjukhusets behov av vårdplatser, hur många vårdplatser som är stängda respektive utlokaliserade, hur planeringen ser ut inför sommaren och hur patientsäkerheten och arbetsmiljön påverkas av situationen.

Resultatet av utredningen ska redovisas av Skaraborgs sjukhus senast på nämndens möte i juni. Då ska även en åtgärdsplan redovisas med mål och delmål.

Detta har Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat idag fredag.

På frågan om vad som kan göras åt problemet säger Gunilla Druve Jansson att hon inte vill föregripa utredningens resultat. Susanne Larsson (S) från Falköping, andre vice ordförande i nämnden, svarar att man kan titta på flera saker.

Är vi en tillräckligt bra arbetsgivare? Det har aldrig funnits så många utbildade som idag. Man kan titta på löner och många andra saker. Använder vi rätt kompetens på rätt ställe? De fackliga organisationerna säger att det är oerhört mycket administrativt arbete. Kanske kan vi specialistutbilda undersköterskor, säger hon.

Tidigare i år har Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen väckt frågan om att ta fram en för hela regionen.

Detta ligger helt i linje med vårt yrkande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, säger Susanne Larsson.

Den grönblå majoriteten sa nej till S-förslaget och valde att göra en av beslutade åtgärder istället. Gunilla Druve Jansson tycker inte att utredningen om vårdplatser på Skaraborgs sjukhus har samma inriktning som S-förslaget.

Strategin som Socialdemokraterna ville göra var mer övergripande. Vi vill gå direkt på hur det ser ut och vad vi ska göra, vi vill ha mer verkstad, säger Gunilla Druve-Jansson.