En läkare anmäldes under våren till Inspektionen för vård och omsorg IVO för totalt 49 fall av felbehandling. IVO har ännu inte granskat ärendet.

Däremot lät sjukhuset göra en opartisk granskning av behandlingsmetoden för benbrott som har använts sedan 2002

Skaraborgs Sjukhus får i av granskaren kritik för sitt sätt att hantera ett stort antal granskade patientfall.

Tidningen kommer att rapportera från presskonferensen där den externa utredningen presenteras.

Läser du i appen klicka här.