Minskningen i city sker samtidigt som Skövde som helhet fortsatte att gå starkt, plus 3 procent. Det uppger HUI Research som kartlagt Skövde kommuns tre största handelsområden.

- Minskningen med en procent i detaljhandeln i city kan tyckas lite, men det är ändå oroande och en siffra som vi i Cityföreningen tar på fullt allvar. Sedan 2006 har vi hela tiden haft positiva siffror i City, det här kan vara ett trendbrott som vi inte önskar”, säger centrumledare Magnus Franzén.

Tappet i city skedde samtidigt som Skövde som helhet ökade med 3 procent. På de andra två handelsområdena i Skövde ökade Norrmalm med 3 procent medan Stallsiken stod stilla.

När det gäller sällanköpsvaruhandel var minskningen i city 4 procent. Norrmalm ökade 4 procent, Stallsiken var oförändrat.

Försäljningen i café och restaurang steg i city med 5 procent till 220 milj kr. Även Skövde som helhet ökade med 5 procent i denna näring.

- Nu gäller att vi knyter näven i byxfickan och gemensamt jobbar ännu hårdare för ett attraktivt centrum. De viktigaste frågorna att jobba med är tillgänglighet, marknadsföring, evenemang och stadskärnans fysiska utveckling, avslutar Magnus Franzén.