En av deltagarna lämnade in en bok från 1775 som är en guldgruva för släktforskare. 

Den gamla boken visade sig vara en husförhörslängd från Varola. När Riksarkivet kotaktades konstaterade de att detta var ett mycket ovanligt fynd eftersom husförhören avslutades i slutet av 1800-talet och alla gamla böcker samlades in och lagrades i riksarkivet.
Dessa har sedan gjorts tillgängliga för allmänheten, först via mikrofilm och numera över internet. Dessa husförhörslängder utgör grunden för den omfattande släktforskningen som bedrivs av väldigt många människor idag. 
Nu ska den gamla husförhörslängden överlämnas till Riksarkivet på måndag och 1:e landsantikvarie Ulf Andersson från Göteborgkommer ta emot den som menar att det är ett historiskt fynd.


Förutom boken från 1775 lämnade deltagarna på återvändardagen även in en kassabok från 1913 med intäkter och utgifter i detalj för ett välbekant lantbruk i socknen, en bild på årets svensk-amerikan från Sweden day i New York 1947. Mannen på bilden är Arthur W Wallander från Varola, polischef i New York, med 19000 poliser under sig.