Det dröjer sannolikt en bit in på nästa år innan mark- och miljödomstolens besked om Cementa får nytt tillstånd för att bryta kalksten. Det nuvarande tillståndet löper ut 2017.

Det hindrar inte Cementa från att utveckla Skövdefabriken.

– På fabriken jobbar vi nu intensivt för att ta fram en ny produkt med lägre miljöpåverkan än dagens cement, säger fabrikschef Matilda Hoffstedt.

Det går ut på att till del ersätta bränd kalksten med flygaska från kolkraftverk.

– Vi sparar på jungfrulig råvara när vi tar emot restprodukter från andra industrier. Flygaskan blandas in i cementen och fungerar lite som kalksten, säger Matilda Hoffstedt.

När Cementa bränner kalksten frigörs stora mängder koldioxid och kan flygaska användas istället undviks de utsläppen, även om koldioxid frigjorts i kolkraftverket.

Det går däremot inte att använda aska från till exempel Värmekällan i Skövde, då avfallet som förbränns där är för blandat.

I slutet av juni ska försök göras vid Skövdefabriken och förhoppningen är att det ska vara i full drift nästa år. Vid Cementas anläggning i Slite används redan flygaska, men för Skövdefabriken har det varit en större utmaning att få till logistiken.

Annons

– Koncernen fortsätter att satsa på Skövdefabriken. Det är en framtidsfabrik, säger Matilda Hoffstedt.

Ny komplettering

Cementa lämnade i maj in en komplettering av sin ansökan till mark- och miljödomstolen, som ska ta upp ansökan igen efter att mark- och miljööverdomstolen fört tillbaka ärendet dit. Kompletteringen innehåller bland annat en sammanställning av hur Natura 2000-området påverkas.

Domstolen skickar nu ut materialet till myndigheter som länsstyrelsen, MÖS, SGU och Naturvårdsverket, som kan begära ytterligare kompletteringar. Om nya undersökningar behöver göras kan det ta tid. Sedan ska hela materialet skickas ut på remiss, innan det är dags för en ny huvudförhandling.

– Rent teoretiskt skulle en huvudförhandling kunna hållas före årsskiftet, men en dom före årsskiftet är mer osannolikt, säger Joen Morales, tekniskt råd vid mark- och miljödomstolen.

Matilda Hoffstedt säger att hon hoppas på ett besked under året, men om det inte kommer får företaget anpassa sig. Hon utgår från att Cementa kommer att få ett nytt tillstånd.

– Vi har en så bra ansökan i dag. Jag ser inte att vi inte skulle få tillstånd. Frågan är inte om utan hur vi ska bryta kalksten, säger Matilda Hoffstedt.

Motstånd

Alv Svensson, talesperson för nätverket Rädda Våmbsdalen, tror däremot inte att Cementa får ett nytt tillstånd.

– Vi bedömer att sakskälen i den föregående domen i mark- och miljödomstolen är starka. Det har inte förändrats, säger han.

Om domen skulle ge Cementa nytt tillstånd kommer den säkerligen att överklagas, enligt Alv Svensson.