Under hela 2000-talet har svenska elever kontinuerligt visat försämrade resultat i matematik. Den ideella föreningen Mattecentrum vill hjälpa till att bryta denna negativa trend och arbetar aktivt med att förbättra barns och ungdomars kunskaper i matematik, bland annat genom räknestugor runt om i landet. Som ett led i det arbetet arrangeras nu en stor mattedag tillsammans med McDonald’s i Skövde den 26 oktober. 

- Det är en fantastisk möjlighet för oss att hjälpa de lite yngre barnen med matematik, och nå ut till barnfamiljer som inte kände till våra räknestugor innan, säger Johan Wendt, ordförande och grundare av Mattecentrum. 
Volontärer från Mattecentrum kommer att inspirera, räkna och leka matematik med hamburgerrestaurangens yngre besökare, samt prata med föräldrarna om hur de kan hjälpa sina barn att lära sig matematik på ett lustfyllt sätt.