”Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?” är namnet på konstnären Cecilia Parsbergs utställning som fortfarande pågår i Konsthallen.

Cecilia Parsberg som sedan 2011 "utforskat tiggeriets och giveriets Europeiska koreografier" i sitt doktorandprojekt i Fri Konst.

Med anledning av det hade konstmuseet inbjudit till ett panelsamtal om tiggeri. Utgångspunkten var vilka medmänskliga och politiska frågor som tiggandet och givandet aktualiserar.

Ett 30-tal personer hade dykt upp till debatten som hölls med konstchefen Thomas Oldrell som moderator. Konstchefen inledde med att förhoppningen var att ha ett konstruktivt samtal - inte en politisk debatt med pajkastning.

Förutom konstnären Cecilia Parsberg deltog kommunalråd Leif Walterum (C), David Blondell, pastor i Elimkyrkan och samordnare av nätverk för EU-migranter i Skövde och riksdagsledamot Monica Green (S).

Annons

Det såg ut att bli ett samtal mellan de som redan har samma syn på saken i panelen. Problemet verkade inte ses som att Sverige har tiggare i princip i varenda ort och att tiggeriet har fördubblats på bara ett år, utan att man inte kan hjälpa dessa mer med samhällets medel.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) beklagade att kommunen är bakbunden av regler och inte kan göra mer. Riksdagsledamot Monica Green tyckte att det handlade om solidaritet med fattiga och beklagade att hon inte alltid hade växelmynt i fickorna. Pastor Blondell berättade om hur man börjat hjälpa de romer som finns i Skövde idag med att duscha, och att det finns en grupp i Skövde idag, men att de kommer bytas ut snart mot en annan grupp.

– En mycket komplex fråga, säger konstnären själv.

Hon menar att den fria rörligheten i EU gör att det inte finns något annat än att acceptera att även de fattiga har rätt att röra sig över gränserna.

– EU har tagit bort 3-månadersgränsen också, så de får stanna här längre, säger hon och tillägger att det ändå inte finns något sätt att kontrollera hur länge EU-medborgarna har varit här.

Kritiker invänder att de fattigaste inte har råd att ta sig tvärs över Europa till Sverige. Det finns även dokumentation och oro från polisens håll att det begås brott och att människohandel sker i spåren av tiggeriet.

Men Cecilia Parsberg ser det som att det inte fanns belägg för det.

Varför söker de sig till Sverige?

– Det är för att vi har så utbyggt välfärdsystem och att de blir så väl behandlade.

Cecilia Parsberg menar att det finns ett systemfel i EU och att man inte har tänkt på att de fattiga också kommer att röra sig och Leif Walterum pratade om att det var svårt för oss att se fattigdomen så nära.