Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, har konstaterat brister i ventilationen vid en tidigare inspektion. När Mös gjorde ett uppföljande besök den 23 mars hade bristerna inte åtgärdats ordentligt. Det var mycket kondens i fläktkåporna ovanför grytor där mat tillagades. Personalen fick använda ett lock för att förhindra att det droppade ned i en av grytorna. När de behövde röra om fick de röra under locket eller lyfta på locket och själva stå i vägen för vattendropparna.

Det var också kondens på skiljeväggen mellan två ventilationskupor. Det droppade på kanten utanför en kokgryta.

Även ovanför varmluftsugnarna hade det bildats pölar av kondens vid Miljösamverkans inspektion.

I kondensen kan det växa bakterier. Det finns också risk för mögel.

Mös, Miljösamverkan Östra Skaraborg, bedömer att "de livsmedelshygieniska riskerna är stora" till följd av den bristande ventilationen. Nu har kommunen fram till den 1 september på sig att förbättra ventilationen. Annars kan ett vite på 10 000 kronor utdömas.