- Landets småföretagare kämpar inte bara med både många och höga avgifter och skatter, utan också med att uppfylla en stor mängd tillstånd, regler och blanketter för att alla myndigheter ska bli nöjda. Det är bra att det finns någon form av kontroll av diverse tillstånd, men när skötsamma småföretagare tvingas ha någon form av kontakt med över tjugo olika myndigheter dagligen i sitt arbete har det gått för långt, säger Sten Bergheden (M).
Han menar att de flesta företag sköter avgifter och regelefterlevnad bra.
- Skötsamma småföretagare bör premieras genom färre kontroller och onödiga tillstånd, och även med lägre avgifter. Kontrollmyndigheterna kan då istället lägga sin tid på att se till att mindre nogräknade företag följer reglerna, det skulle dessutom bidra till ökad tillväxt och välstånd i Sverige, säger Sten Bergheden (M).