Fyra Gillessystrar erhöll vid gradgivning på Götala Herrgård i Skara,  den fjärde graden, Domaregraden och blev därmed kvinnliga Commendörer av Götiska Förbundet. De nya Commendörerna är Margaretha Berndtsson, Gun Bothén och Carina Persson samtliga från Uddevalla och tillhörande Margaretalogen i Uddevalla samt Jamlong Issa, Töreboda hemmahörande i Victorialogen i Skara.
Logen genomfördes under ledning av Ordföranden Carin Ramneskär, Uddevalla och som Ceremonimästare tjänstgjorde Anne Fant, Falköping.  Bland ämbetsmännen tjänstgjorde Ulla Göransson, Skövde i sin ordinarie befattning som skattmästare.
Vid den efterföljande måltiden hölls de nyblivna Domaresystrarnas tacktal av Margareta Berndtsson och teckentokades av Gun Bothén. Talet till fäderneslandet hölls av Talman Gunnel Blomster, Karlsborg som talade utifrån tiden ur olika tideräkningar och detta kopplat till svenska mattraditioner.
 

Fakta

Götiska Förbundet är sedan år 2000 öppet för kvinnliga medlemmar och är det första Ordenssällskap ..

Fakta

Götiska Förbundet är sedan år 2000 öppet för kvinnliga medlemmar och är det första Ordenssällskap där såväl kvinnor som män berättigas att bära samtliga ämbeten inom Förbundet. Götiska Förbundet är obundet av partier och samfund samt vilar på kristen och nationell grund. Förbundet bildades 1815 och har alltsedan 1817 kunglig sanktion. Förbundet värnar om svenska traditioner och tar med skärpa avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.