MÖS (Miljösamverksan Östra Skaraborg) har gjort en inventering över platser som kan vara förorenande med poly- eller perfluorerade alkylsyror (PFAS). Denna typ av kemikalie används bland annat i vissa typer av brandsläckningsskum, men även som tillsats i teflon i stekpannor. Den är svårnedbrytbar och ohälsosam. Den ger inga akuta problem, men kan på sikt orsaka bland annat leverskador.

Inventeringen har konstaterat att det finns höga halter av PFAS på två platser i MÖS:s område: Räddningsskolan i Skövde och Karlsborgs flygplats, tidigare kallat flygflottiljen.

Sedan är frågan hur farliga förekomsterna är för människor.

– Man ska inte dricka vatten med höga halter. Vi har inga indikationer på att vattentäkter är förorenade, säger Eva Berglund, biträdande förbundschef MÖS.

I inventeringen har inte gjorts provtagningar av vattentäkter som kan påverkas av områdena.

– Detta är ett första underlag, vi kommer att jobba vidare med detta, säger Eva Berglund.

Utöver de två platserna där förekomster har konstaterats kan det finnas fler i området. I Inventeringen har brandövningsområden gåtts igenom, samt industri och Försvarsmaktens verksamheter. Platser för svårsläckta bränder, där skum med PFAS kan ha använts, har inte undersökts.