På en sprayflaska med avfettningsmedel av märket Turtle som har sålts i MÖS:s område står följande som en del av instruktionerna: "För att skona miljön välj en tvättplats där tvättvattnet kan ledas till en gatubrunn som är ansluten till kommunalt reningsverk."

– Gatubrunnar är inte anslutna till reningsverk. Det är en felaktig information, säger Ulf Eriksson (C), ordförande i MÖS.

En uppmärksam privatperson har lämnat in flaskan till MÖS. Ulf Eriksson tycker att det är anmärkningsvärt med denna felaktiga information inte minst eftersom produkten är miljömärkt med Svanen.

MÖS uppmanar bilägare att åka till en gör-det-själv-hall eller till en automatisk biltvätt för att få sina bilar rena.

– Åk till en anläggning där det finns en oljeavskiljare, säger Eva Berglund, biträdande förbundschef för MÖS.

Om man ändå måste tvätta bilen hemma så är det bäst om bilen står på en gräs- eller grusplan och handdiskmedel eller såpa används, enligt MÖS.

När en bil tvättas så lossnar bland annat oljerester, kemikalier från bilvårdsprodukter och tungmetaller, ämnen som är skadliga för människa och miljö.