Katarina Jonsson (M) argumenterade för att bygga bostäder vid det tidigare tingshuset.

– Skövde behöver ha ökat tempo i bostadsbyggandet, detta är första steget i förtätningen av Skövde tätort, sa hon i fullmäktigedebatten.

Katarina Jonsson satte in byggandet av bostäderna som en del i ett utvecklingsarbete för att ge Skövde och regionen större tillväxt.

Enligt Katarina Jonsson finns det också gott om grönområden i Skövde, bland annat fem grönområden inom 300 meter från den aktuella platsen.

Leif Walterum (C) var inne på samma linje.

– En stad som vill vara i utveckling behöver också vara i förändring, sa han.

Annons

Han uttryckte också att det kommer att behövas mer förtätning av Skövde och att det därför kommer att följa fler diskussioner av detta slag.

Johan Ask (S) uttryckte sig på liknade sätt.

– Vi har inget annat val än att växa och utvecklas, sa han.

Robert Ciabatti (S) argumenterade också för byggnation.

– Som socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att det finns arbete, men ännu vikigare att det finns någonstans att bo. Skövde ska förtätas, sa han.

Det uttrycktes också att parken inte besöks så flitigt, då bullersituationen sätter ner kvaliteten på upplevelsen.

Amanda Nordell (MP) talade mot förslaget att bygga. Hon ville att parkmarken och allén ska behållas. Enligt Amanda Nordell är träden i parken skyddsvärda och de utgör en viktig miljö för fåglar, insekter, mossor, svampar och lavar.

– På grund av det höga biologiska värdet yrkar vi avslag, sa hon.

Hon fick medhåll av Maria Flygare (V), som uttryckte att hon är positiv till nya bostäder men att de måste byggas på rätt plats. Hon uttryckte också att människor måste ha grönytor för att trivas.

Orvar Eriksson (C) uttalade sitt stöd för den tänkta byggnationen och uttryckte att det finns stora stråk av träd i Skövde och menade att det därmed inte är en bristvara.

Även Douglas Hjalmarsson (FP) och Jan Sandelius (KD) talade för att anta detaljplanen.

Utan omröstning beslutades att anta detaljplanen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig.