Studentfirande i Skövde är numera i mångt och mycket en gemensam historia för avgångseleverna på Västerhöjd och Kavelbro. Balen har man tillsammans sedan ett antal år, liksom ett antal nedräkningsfester under läsåret.

Hittills har dock utspringet på avslutningsdagen hållits separat, men nu finns förslag från rektorer och gymnasiechefen om att även detta ska bli gemensamt från och med i år.

– Rektorerna på de båda gymnasierna ser över möjligheten att genomföra en gemensam studentavslutning på Arena Skövde, bekräftar gymnasiechefen Johan Ramberg på Skövde kommun.

– Vi har träffat de ansvariga på arenan en gång och tittat på några olika lösningar för hur det skulle kunna organiseras.

Frågan har väckts på förekommen anledning. På Kavelbro har man ingen egen bra lokal för avslutningsceremonin. De senaste åren har man istället gått till arenan, haft sin avslutning där och sedan återgått till Kavelbro för lunch och sedan haft sitt utspring.

– Det har varit en bökig konstruktion, konstaterar Johan Ramberg.

Västerhöjd för sin del har hela sin avslutning i Arena Skövde, med lunch, avslutningsprogram och utspring. Det betyder också att lokalen varit förberedd utifrån Västerhöjds behov när Kavelbro har hållit sin avslutning.

– Inför det här året ville vi titta på det här alternativet och ser det bara som en möjlighet. Vi planerar för ett arrangemang som skulle ta gymnasieavslutningen ytterligare ett steg till, säger Ramberg.

Annons

Han konstaterar vidare att arenan är outstanding i Skövde som lokal för den här typen av arrangemang och hänvisar till idrottsgalan som en tänkbar förebild för festen i sig.

Från elevernas sida ställer man sig frågande till förslaget och känner sig dåligt informerade.

– Inom vår studentkommitté är vi väldigt besvikna. Vi har hand om det mesta när det gäller studentfirandet, men det här har vi inte hört något om från början.

– Det började gå rykten om det för ett tag sedan och nu har vi blivit kallade till ett möte med skolledningen den 23:e. Vi anser att de inte kan komma tre månader innan med den här informationen, säger Diana Abdelahad, som är ordförande för studentkommittén på Västerhöjd.

Hennes största farhågor är att det kommer att bli väldigt trångt för de anhöriga i samband med utspringet. Och hon påpekar att eleverna på båda skolorna har samma uppfattning.

– Vi vet att eleverna på respektive skolor vill ha sina egna utspring, säger Diana.

Ramberg understryker att man inte på något sätt är ute efter att försämra något och hoppas att många frågetecken ska räta ut sig i samband med måndagens möte.

– Vi får lyssna till vad eleverna har att säga på måndag och hur de ska kunna vara med att påverka. Jag har ett gott hopp att vi ska mötas och hitta en bra lösning.

– Samtidigt är det skolan som bestämmer hur studentavslutningen ska genomföras, men naturligtvis ska vi göra det i samråd med studenterna och det finns heller ingen mening att driva igenom något mot ett massivt motstånd, säger Johan Ramberg.