År 1762 utfärdade kungen en förordning som gjorde det olagligt för ofrälse, dvs. icke adliga, att "bruka Adelig Sköld eller öpen Hjelm" i sina sigill. I släktvapen används inte sällan riddarhjälmar. Enligt vissa heraldiker (dvs. de som sysslar med sådana märken som kallas vapen) kan uttrycket öppen hjälm i förordningen "mycket väl kan betyda riddarhjälm oavsett utseende". Adelns rätt att föra adlig sköld och ha öppen hjälm i sina släktvapen, är de sista adelsprivilegierna, sedan övriga privilegier avskaffades 2003. Förordningen har inte upphävts, utan anses fortfarande gällande av heraldiker. Enligt den är böterna 250 kronor (förr 500 daler silvermynt) för den ofrälseman som använder adlig sköld eller öppen hjälm i sitt sigill.

Ofrälse och löske mäns samfund för bruk af öppne hjälmar bildades 2008 för att motverka denna inskränkning av ickeadliga svenskars yttrandefrihet. Vi ansökte till regeringen om att regeringen genom s.k. abolition skulle efterskänka eventuella straff som kunde utdömas enligt förordningen. Regeringen beslutade efter nästan två år att inte vidta någon åtgärd. Vi sökte rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen, som nu - fyra år efter den ursprungliga ansökan - har sagt sitt. Regeringen har "en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas" menar domstolen, som därmed inte prövar om regeringsbeslutet var rätt eller inte. Fortfarande riskerar människor i Sverige alltså att straffas för att de använder öppen hjälm i sina vapen, och regeringen gör ingenting åt saken.

Protestera mot den förlegade lagen! Ta dig ett släktvapen med öppen hjälm i!

Ofrälse och löske mäns samfund för bruk af öppne hjälmar