Under måndagens möte med kommunens arbetsgivarutskott diskuterades skärpta tag gällande rökförbudet för anställda inom Skövde kommun. Det var i samband med detta som frågan väcktes om att istället inför ett totalt tobaksförbud.

– Vi ser på tobaksbruket ur ett folkhälsoperspektiv, säger Leif Walterum till SLA.se och pekar på att Skaraborgs sjukhus nyligen uttalat att de skärper synen på sin regel om att hela sjukhusområdet är rökfritt.

Vad tycker ni? Är det rätt att införa ett totalt tobaksförbud inom kommunen? Lämna gärna en kommentar nedan och delta i vår omröstning.