Annons

51-årige Crister Fritzson har en lång och ganska bred karriär bakom sig. Efter uppväxten i Skultorp och skola i Sjogerstad, Skultorp och på Västerhöjd i Skövde jobbade han bland annat 15 år inom telekomindustrin och var med om den stora avregleringen på 1980-talet. Därefter blev han vd för Boxer innan han 2007 tog klivet över som koncernchef för statliga Teracom.
Nu tar han sig an utmaningen att leda det svenska bolag som kanske fått utstå mest kritik de senaste tre vintrarna.
Vad drev dig att ta jobbet som vd för SJ?
- Den utmaning som finns runt SJ och den enorma potential som finns i bolaget. Det är fantastiskt att ett 150-årigt bolag har framtiden för sig eftersom hållbarhet blir viktigare och viktigare i samhället. Där tror jag SJ kan få en allt mer betydande roll.
Hur ser du på SJ:s rykte idag?
- Alla har en relation till SJ. Naturligtvis är det en otrolig fördel att man är välkänd och företaget har en relation till människor. Men det är också en utmaning. Vi transporterar 100 000 personer per dag och har 250 000 kundkontakter så vi är en viktig del för många svenskar i deras vardag. Vi kan se från våra kunder att nöjd-kund index ökar, men den är på alldeles för låg nivå.

Crister Fritzson började jobbet som vd strax innan årsskiftet och befinner sig just nu i vad han beskriver som "sin förståelsefas".
- Jag försöker vara ute och träffa så mycket folk som möjligt just nu, säger han och räknar upp några av de anhalter som står på programmet. Knappt 1 000 personer ska han hinna med att träffa under två månaders tid, bland annat personal i Skövde.
Vad är din relation till Skövde idag?
- Jag har fortfarande mina föräldrar och två bröder i Skövde och flera kompisar så jag är på besök ganska ofta. Det är en region som utvecklas. Jag ser att det händer otroligt mycket i Skövde, säger Crister Fritzson.

Fakta

CRISTER FRITZON Ålder: 51 år Familj: Gift och tre barn Bor: Stockholm Favoritsträcka med tåg: ..

Fakta

CRISTER FRITZON Ålder: 51 år Familj: Gift och tre barn Bor: Stockholm Favoritsträcka med tåg: Västkustbanan från Göteborg ner mot Varberg och Malmö. När jag bodde i Skövde hade vi sommarstuga i Varberg och reste ofta med tåg på den sträckan.

 


Den svenska järnvägen har haft några problemtyngda år där snörika och kalla vintrar ställt till det för resenärerna. Christer Fritzson menar att det nu pågår satsningar i branschen för att komma till rätta med problemen vilket på sikt kommer gynna resenärerna.
- Det är väldigt positivt att politikerna höjer takten för att rusta upp hela järnvägen, säger han, men lägger samtidigt in en brasklapp.
- Det kan bli värre innan det blir bättre.
Eftersom ökat underhåll kommer kräva mer arbete på järnvägen kan det i det korta perspektivet innebära ökade störningar för resenärer. Crister Fritzson tar upp banarbeten på Västra stambanan som utfördes vid Töreboda i slutet på förra året som ett mindre lyckat exempel.
- Det var inte optimalt. Vi fick veta om det alltför kort innan det inleddes och vi hade ett jättearbete att omboka och informera kunder. Den typen av arbete måste planeras bättre mellan aktörerna och där måste vi ha en diskussion inom branschen.
Punktlighet ett ord som Crister Fritzson återkommer till flera gånger. Enligt SJ har man i genomsnitt 92 procent punktligt på företagets cirka 800 avgångar per dag. Ett steg i rätt riktning är enligt Crister Fritzson att börja redovisa punktlighet per linje för att resenärerna själva ska få möjlighet att se siffrorna svart på vitt och hur de förändras över tid.
- Ska vi lyssna på våra kunder måste vi också vara transparenta. Som kund ska det vara möjligt att över tid se punktligheten på sin avgång. Vi vill visa det för att vara tydliga. Punktlighet är ett detaljarbete och då måste vi också titta på varje avgång och följa upp varför vi inte kommer i tid.
- Jämfört med 2005 har vi idag fem miljoner mer resenärer per år. Så volymerna ökat väldigt, väldigt mycket. Branschen måste ta ansvar för att få robusthet i leveranserna och inte bara titta på volym utan även på punktlighet.
Trots det budskapet finns det sträckor där SJ planerar att öka sin kapacitet med fler sittplatser på tågen kommande år.
- Vi kommer utöka kapaciteten mellan Stockholm och Göteborg under 2013 och då gynnas ju Skövde av det också.