Fasadrenoveringen på villan väntades kosta som mest 300 000 kronor.

Byggföretaget med säte i Lidköping krävde över 800 000 kronor och då var inte allt klar.

Paret som äger huset i Skövde hade gått med på avtal om ett löpande timpris och fått uppfattningen att företagare lovat att kostnaden inte skulle överstiga 280 000 kronor.

Paret åkte på semester i mitten av juli 2013 och samtidigt påbörjade byggföretaget arbetet. När paret kom hem efter fyra veckor var arbetet inte klart.

Istället kom en faktura på 392 836 kronor. En månad senare kom en ny faktura på 239 289 kronor.

Annons

Husägaren bestred fakturorna och byggföretaget meddelade att det skulle kosta ytterligare 277 438 kronor innan fasadrenoveringen skulle vara helt klar.

Husägaren betalade en summa motsvarande den beräknade kostnaden.

Byggföretaget ville få fullt betalt och lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten med krav att få 563 000 kronor.

Skaraborgs tingsrätt konstaterade att byggföretaget inte hade kunnat visa att det fakturerade priset är skäligt.

Domen innebar att husägarna inte behövde betala mer än vad de redan har gjort. Byggföretaget ålades istället att betala husägarens rättegångskostnader som uppgick till 110 000 kronor.

Därefter har byggföretaget försökt att få både hovrätten och Högsta domstolen att ta upp och ompröva tingsrättens dom.

Att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd innebär att tingsrättens dom gäller.