Annons

Ungefär hälften av textilierna som skänks till Röda korset går inte att sälja. Dels så är tillgången mycket större än efterfrågan och dels så är mycket av det som skänks trasigt och smutsigt. Fram tills nu har kläderna eldats upp på avfallsstationer. Något som många kommuner tar betalt för att göra.
Dessutom finns inte alls samma behov av begagnade kläder i katastrofdrabbade länder längre. Enligt Röda korsets nya klädpolicy ska skänkta kläder säljas i Sverige och pengarna skickas till utsatta länder.
- Människorna får köpa kläder på plats istället. Det gynnar den lokala industrin, säger Elisabeth Dahlin, projektledare Återvinning av textilier.

Fakta

Textilavfall Varje svensk gör sig av med 15 kilo kläder per år i genomsnitt. 8 kilo hamnar i sop..

Fakta

Textilavfall Varje svensk gör sig av med 15 kilo kläder per år i genomsnitt. 8 kilo hamnar i soporna, 3 kilo skänks till hjälporganisationer och 4 kilo sparas på vindar, ges till bekanta o dyl. 2005-2008 har mängden textilt avfall ökat med 40 procent.

 


För att hitta ett miljövänligt och mer ekonomiskt sätt att hantera osäljbara kläder på startade Röda korset för ett och ett halvt år sedan ett projekt med syfte att återvinna textilier.
- Vi ska ha en nollvision, precis som i trafiken. Inga kläder ska slängas, påpekar Elisabeth Dahlin.
Nyligen slöts ett treårigt avtal mellan svenska Röda korset och välgörenhetsstiftelsen KICI i Holland.
KICI:s affärsidé är att mala ner textilier till fibermassa och omvandla till nya kläder, träliknande material och wellpapp.
De kasserade kläderna samlas in på fem depåer i landet, varav Skara är en, och körs till Holland. Målet är att det ska finnas 15 uppsamlingsdepåer i Sverige.
- Skara har ett jättebra läge utmed E 20 och det fanns lämpliga lokaler tillgängliga i anslutning till Kupan, förklarar Elisabeth Dahlin.

 


Röda korset har hittills skickat tre sändningar på 30 ton. Det har gett en förtjänst på 40 000 kronor. Istället för en kostnad har trasiga och fläckiga kläder blivit en inkomstkälla.
- Det blir dubbel vinst för oss, påpekar Elisabeth Dahlin.
Transporterna sker med lastbilar som haft körningar till Sverige och skulle gå tomma tillbaka till Holland annars.  
I tisdags gick den första sändningen från Skara.
- Jättebra sätt att återvinna kläder på, tycker Mari-Loise Svensson på Kupan i Skara.