För drygt ett år sedan blev stiftsadjunkten Michael Bjerkhagen utnämnd till extra ordinarie hovpredikant. Det är kungen själv som förärar dessa titlar till välförtjänta präster inom Svenska kyrkan.
Hovpredikanterna tjänstgör i Slottskyrkan och deltar i Hovförsamlingens aktiviteter.
– Mina nya arbetsuppgifter blev att då och då predika i Slottskyrkan på Stockholms slott. Gudstjänsterna är öppna för allmänheten.

 

Annons


I dagarna utnämndes Michael Bjerkhagen av kungen, med stöd av hela den kungliga familjen, till ny kyrkoherde i Kungliga Hovförsamlingen.
–Det betyder att jag blir anställd vid Kungliga Hovstaterna, har mitt arbetsrum på Stockholms slott och kommer att vara ordinarie hovpredikant och dessutom ledamot av Kungliga Hovkonsistorium, berättar den före detta Borgundabon.
–Det blir den 3 februari 2013 som jag installeras i Slottskyrkan, i närvaro av kungen och drottningen. Utnämningen gäller från 1 januari 2013.

 


Michael Bjerkhagen var under åren 2003-2009 biskopsadjunkt åt Stockholms biskop Caroline Krook, som rådgivare åt biskopen i teologiska, strategiska, liturgiska och praktiska frågor.
Han har en mycket omfattande och grundlig teologisk utbildning bakom sig. Vilket bland annat innebär att han har forskarstuderat i liturgi vid påvliga universitetet Angelicum i Rom.
1993-1995 medverkade han regelbundet med morgonandakterna i Sveriges Radio P1.1996 var han sommarpratare i Sveriges Radio. Han är även flitigt anlitad som röstskådespelare, senast i den svenska versionen av Gnomes and Troll, som hade premiär mars 2009.

 


Hovförsamlingen är en icketerritoriell församling, omfattande kungahuset samt anställda vid hovet och deras anhöriga. Församlingskyrka är Slottskyrkan på Kungliga slottet i Stockholm.
I Slottskyrkan hålls gudstjänst varje söndag och helgdag. Vid dessa tjänstgör hovpredikanter, för närvarande 24 stycken, som representerar alla stift i Svenska kyrkan.
Michael Bjerkhagen föddes i Sri Lanka 1966 men adopterades till Sverige och växte upp, tillsammans med två systrar, i Borgunda.
Redan som 19-åring, efter att han tagit studenten 1985 på Ållebergsgymnasiet, lämnade han Falbygden och har sedan dess varit stockholmstrakten trogen. Han prästvigdes 1991 i Stockholms stift och är den första adopterade euroasiaten som prästvigts i Svenska kyrkan.

 


Sedan dess har han varit pastorsadjunkt i Johannes, komminister i Högalid och stiftsadjunkt i Storkyrkan, Stockholms domkyrkoförsamling. Samtliga församlingar i Stockholms innerstad.
Har du någon kontakt med våra trakter i dag?
–Jag har nära kontakt med mina systrar som bor i Skövde, vänner i Falköping och är god vän till det nya biskopsparet i Skara, Åke och Kristina Bonnier.