Att vara förstelärare innebär man att man är yrkesskicklig, en bra och erfaren lärare, och finns till för att ge lärare chansen att göra karriär. Till titeln kommer en löneökning, men däremot ingen extra tid avsedd åt de nya uppgifterna.

– Jag tycker att hela konceptet är ett steg i rätt riktning, men det vore bra med en speciellt avsatt tid, säger musikläraren Sara Erlandsson som är inne på sitt andra år som förstelärare och därmed tillhör första gruppen i Skövde.

Om Saras önskning går i uppfyllelse får tiden avgöra, då torsdagens samling bara handlade om trevligt mingel. På plats fanns Anders G Johansson (M), Skolnämndens ordförande, såväl som hans blivande ersättare Paula Bäckman (C).