IFK Skövdes klubbstuga ligger granne med Montessoriskolan vid Badhusrondellen. Nu har förhandlingar inletts mellan de två parterna kring ett övertagande. Ännu är inget klart, men rektor Birgitta Blomqvist, har tagit ett första steg genom att anmäla verksamheten hos miljöförvaltningen.
Om skolan får tillgång till IFK-huset kommer det att behöva renoveras. Bland saknas mekanisk ventilation i huset. I dag ryms konferensutrymmen, kontor, kök och flera klubbrum i tvåplanshuset.