Den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare började gälla 1 juli 2017 och betyder bland annat att det numera är 18-årsgräns, precis som för vanliga cigaretter.

Förutom åldersgräns, finns en anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar.

Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om en ny tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen på 1 200 kronor per år.

17 maj 2017 antog Riksdagen en ny lag rörande försäljning av E-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

E-cigaretter har funnits på den svenska marknaden under flera år, men försäljningen har varit oreglerad. Lagstiftningen har kommit till som ett skydd för barn och unga. Enligt Jonas Höjer vid Giftinformationscentralen finns det skäl att varna för risker med e-cigaretter, där vätskan med nikotin är väldigt giftig. Dödsfall, då man druckit av påfyllnadsvätskan har förekommit.

En e-cigarett har ett uppladdningsbart batteri, en förångare och en vätsketank. Rörångaren omvandlar vätskan till ånga som i sin tur innehåller smakämnen. Den rök man ser är ånga.