Mannen är sportskytt och har haft en femårig vapenlicens. Licensen gick ut i september 2011.

Vanligtvis brukar polisen skicka ut en påminnelse i god tid om att det är dags att förnya vapenlicensen, men inte den här gången.

Därför gick vapenlicensen ut. Några månader senare fick polisen ett föreningsintyg som visade att mannen var aktiv i den lokala sportskytteföreningen. Polisen upprättade då en anmälan om vapenbrott.

Annons

När mannen fick veta detta, skickade han in en ansökan om ny vapenlicens, men den lades på is. Handläggaren ville vänta in utredningen om vapenbrott. Om mannen dömdes skulle det nämligen vara en orsak till att avslå licensen.

Men brottsutredningen tog väldigt lång tid. Den totala handläggningstiden blev 21 månader och det får polismyndigheten i Västra Götaland nu kritik för. Justitieombudsmannen, JO, menar att utredningen borde ha gått betydligt snabbare då ärendet varken var omfattande eller komplicerat. Dessutom tycker JO att polisen borde ha tagit särskild hänsyn i det här fallet.

"Den situation i vilken D.J. (sportskytten, reds anm) befann sig, och bakgrunden till den, borde ha föranlett att utredningen gavs viss prioritet", skriver JO.

Men så skedde inte, i stället blev ärendet liggande. Handläggningstiden blev mycket lång och det strider mot rättegångsbalkens skyndsamhetskrav, menar JO.

Polisen får också kritik för att det tog så lång tid att fatta beslut om ny vapenlicens. Det spelar ingen roll att man ville avvakta utredningen om vapenbrott, handläggningstiden var ändå för lång, enligt JO.