Naturskyddsföreningen i Skövde har samlat in cirka 3000 namnunderskrifter av kommuninnvånare som vill ha en folkomröstning gällande byggnation i Karstorp och Aspö. Skövdebostäder planerar att bygga cirka 200 lägenheter i Aspö. Naturskyddsföreningen har uttryckt oro för att naturvärden då riskerar att påverkas.

Redan förra årets avslogs förslaget på folkomröstning i Karstorp och under måndagskvällen var det dags för Aspö.

Men förslaget får inget gehör hos den politiska majoriteten.

Annons

- Vi har en folkomröstning vart fjärde år och vid senaste valet fick vi förtroendet att leda och styra Skövde, sa kommunalråd Katarina Jonsson (M) i samband med fullmäktiges beslut.

Folkomröstningens vara eller inte vara ledde till en hel del debatt i fullmäktige. Lars Enander (S) gick bland annat upp i talarstolen och sa:

- Jag kan inte begripa att man har så mycket mot en folkomröstning i en så här viktig fråga.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har reserverat sig mot beslutet att avslå en folkomröstning.

I samband med att kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att avslå en folkomröstning uttryckte Kurt-Anders Johansson, ordförande i Skövde naturskyddsförening, till Skövdenyheter.se en oro över vad som kan hända i området i framtiden.
– Vi vill att resten av området ska få ett permanent skydd, så att man inte går vidare i exploateringen. Idag finns inga garantier för koloniområdet, sa han då.