Projektet Arbeta och leva i väst, ALV, har haft som syfte att underlätta övergången till arbete för kvinnor och män med utländsk bakgrund som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

En av de som deltagit är Yesra Omar, som praktiserar som barnskötare på Raoul Wallenbergförskolan i Skövde.

– Det har varit väldigt bra och jag har lärt mig mycket, säger Yesra medan hon håller ett öga på barnen i gruppen Stjärnan som tränar på att klippa trianglar i papper vid ett stort bord på översta våningen.

Yesra är ursprungligen från Syrien och kom till Sverige för fem år sedan. Efter en kortare vistelse i Svenljunga kom hon till Tibro där hon bor med sin man och fyra barn.

– Hemma försöker jag prata svenska med barnen och lyssna på radio. Jag förstår mycket men har lite svårare att prata språket.

Nu har Yesra under två månader praktiserat på halvtid.

– Jag leker med barnen och så läser vi barnböcker. Det är bra träning.

Vad har du för planer nu?

– Först ska jag göra färdigt SFI-utbildningen, sedan hoppas jag kunna gå en barnskötarutbildning för att kunna jobba på riktigt med det här. Jag vet inte exakt hur lång tid det kommer att ta, men hoppas vara klar inom ett par, tre år, säger Yesra Omar.

Yesra Omar tillsammans med Josef Ericsson, Arvid Lönneryd och Lovisa Wanzelius i gruppen Stjärnan på Raoul Wallenbergförskolan. "Jag leker med barnen och så läser vi barnböcker. Det är bra träning", säger Yesra.
Foto: Janne Andersson

De flesta praktikplatserna i ALV-projeketet har varit inom förskola och äldreomsorg. För att förbereda deltagarna inför sin praktik har man gått in på arbetsplatsernas hemsidor, gjort besök på och tagit fram yrkesrelaterade ord.

Annons

Lotta Gren, är förskolechef på Raoul Wallenbergförskolan.

– Yesra ringde mig och sa att hon ville praktisera på en förskola. Hon har god hand med barnen, men det blir en barriär när språket inte fungerar i alla lägen. Det är därför som hon nu fortsätter att, genom Arbetsförmedlingen, praktisera hos oss. För att kunna utveckla sin svenska vidare.

Treårigt projekt

ALV var ett treårigt projekt som drevs av Medborgarskolan Väst i samarbete med arbetsförmedlingarna i Halland och Skaraborg. Projektet avslutades den 28 februari 2019 och har bedrivits i Skövde inklusive deltagare från Hjo, Tibro, Karlsborg samt i Halmstad, Laholm, och Hylte.

Sammanlagt deltog 531 personer i projektet, varav 243 var från Skaraborg. Totalt har 18 procent av deltagarna i Skaraborg kommit ut i arbete eller fortsatt utbildning. Siffran för hela projekt ligger på 14 procent.

– Även om vi inte nådde det högt uppsatta målet att få ut 30 procent av deltagarna i arbete eller utbildning, så har ALV synliggjort målgruppen i samhället, säger Eva Heinrich Longberg som har varit projektledare.

– Jag tycker ändå att vi har nått goda resultat och förändrat vårt arbetssätt under tiden.

Projektet har bedrivits på halvtid och deltagarna har bland annat fått lära sig mer om sociala koder, oskrivna regler, jämställdhet och att skriva ett cv.

– Det har varit många äldre, i den första gruppen låg medelåldern på runt 55 år, och personer med väldigt kort, eller i vissa fall, ingen skolgång bakom sig. De har också i många fall haft dåliga datakunskaper.

I ALV har man satsat på språkpraktik för att öka deltagarnas chanser på arbetsmarknaden och framförallt att stärka det det muntliga språket, i kombination med att de går på Svenska för invandrare.

– Den bästa språkutvecklingen får man ute i samhället på arbetsplatser och ute i civilsamhället. Man sätts lite mer på prov när man är ute själv, utan sina kamrater med samma språk. Man tvingas helt enkelt att våga prata, och kanske ta kontakt med en tänkbar arbetsgivare, säger Eva Heinrich Longberg.

"Gott samarbete"

Projektet har finansierats av ESF Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och Arbetsförmedlingen.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Arbetsförmedlingen, och det är det som har gett resultat.

I projektet har man jobbat efter fyra principer: jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbart arbetsliv, samt informerat om hur samhället fungerar med sjukvård, ekonomi och jämställdhet. Många av deltagarna har en lång väg att gå för att komma till det yrke de hade i hemlandet.

– Vi skriver omfattande slutrapporter för varje person om vad nästa steg är på vägen mot studier, arbete och självförsörjande. Det är ju det alla vill, att kunna klara sig själva, säger Eva Heinrich Longberg.

Eva Heinrich Longberg på Medborgarskolan har varit projektledare för ALV. Här tillsammans med Lotta Gren, förskolechef på Raoul Wallenbergförskolan.
Foto: Janne Andersson