Ett år före valet 2014 kliver Mikael Wendt av sina politiska uppdrag.
- Som jag ser det är det dags för föryngring inom vårt parti som så många andra. Folkpartiet i Skövde har flera duktiga, nya kvinnor och män som är redo att ta ett större ansvar. Det är dags för dem nu, säger han.

 

Mikael Wendt som tidigare varit lärare, egenföretagare i musikbranschen och rektor återvänder till skolans värld. Denna gång som rektor på Drottning Blankas gymnasium i Halmstad med start 1 augusti.

 

Annons

Efter att vid valet 2006 blivit kryssad av väljarna till förstaplatsen för Folkpartiet i Skövde har Mikael Wendt ägnat större delen av sin tid åt kommunala och regionala uppdrag.
- Jag är mycket tacksam för det stöd som Folkpartiet och jag fått av väljarna. Jag har efter bästa förmåga arbetat för Skövde och Skaraborgs utveckling, säger Wendt.

 

Ulla-Britt Hagström är ersättare för Mikael Wendt i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Det blir hon som från den 1 augusti tar över Wendts uppdrag fram till dess att Folkpartiets nomineringskommitté arbetat fram ett långsiktigt förslag på bemanning av de uppdrag som Wendt lämnar.

 

På kommunfullmäktige i Skövde den 17 juni lämnar Mikael Wendt in sin begäran om att från den 1 augusti bli entledigad från uppdraget som ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Med det följer också avsägelse av uppdrag som är kopplade till Wendts position i Skövde kommuns politiska ledning. Han är inom ramen för sin halvtid ordförande för Ung I Skövde, Rådet för funktionshinderfrågor, Kommunala pensionärsrådet, Folkhälsorådet och styrgruppen för det Finska förvaltningsområdet samt ledamot av Skaraborgs kommunalförbund.

 

Under augusti och september kommer Mikael Wendt att sitta kvar som ordförande för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, och som vice ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus. De uppdragen kommer han att avsäga sig vid september månads fullmäktige i Skövde kommun respektive Västra Götalandsregionen. Det innebär att den 1 oktober i höst har han lämnat samtliga sina politiska uppdrag.