Moderaten Anders G Johansson, Skövde, är kritisk till att bristerna i försvarsförmågan har tillåtits växa sig stora och utvecklats till att bli ett akut problem.

— Sveriges säkerhetsläge har under flera år försämrats. Det faktum att Sverige står utanför Nato och därmed saknar garantier om militärt stöd och samarbete från andra länder blir allt mer besvärande och allvarligt. Nu måste Sverige omgående vidta åtgärder för att kraftfullt förstärka försvaret, säger han.

Med en motion till partiets årsmöte och stämma argumenterar han för att Moderaterna ska verka för avsevärt högre försvarsanslag. Han föreslår att Moderaterna ska verka för att Sveriges försvarsutgifter stegvis ska uppnå en nivå motsvarande två procent av BNP, vilket för övrigt är försvarsorganisationens Natos målsättning för sina medlemsstater. Vidare menar han att partiet ska verka för att lånefinansiera en skyndsam förnyelse av materielen, motsvarande ca 35 miljarder kronor.

— Sverige måste utveckla en ny, realistisk och långsiktigt hållbar försvarspolitik. Över tid måste vårt land, helst i samverkan med andra nationer, upprätthålla en betryggande försvarsförmåga som verkar tydligt krigsavhållande. Det gör vi inte idag, menar Anders G Johansson.

I förslaget talar han om bygga upp en krigsavhållande tröskelförmåga och det enskilt snabbaste sättet att göra det är ett medlemskap i försvarsalliansen Nato,

— Nato har sagt att dörren är öppen för Sverige. Men ska vi bygga upp vår egen försvarsförmåga tar det lång tid, flera år och därför måste det beslutet tas snabbt.

Han är dock inte beredd att föreslå några skattehöjningar för att betala lånet.

— Det ska vi vara försiktiga med. För att klara finansieringen gäller det istället att ha en bra skattepolitik som genererar arbete och skatteintäkter, att det är snurr på Sverige.

Sveriges försvagade försvar är ett gemensamt politiskt ansvar, menar han.

— När Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen kollapsade gjordes en felbedömning. Staten trodde tryggheten var säkrad och det var ett kardinalfel. Nu gäller det att politiken tar ansvar för att vi har ett starkt försvar.

Motionen kommer att behandlas vid Skövdemoderaternas årsmöte den 23 februari samt partiets förbundsstämma för Västra Götalands län den 06 maj.