Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning. Det sker genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar, samt genom att driva opinion för att skapa förändring på samhällsnivå.

Forsenskolan är med i Friends och under tisdagen genomfördes en Friendsdag på skolan. Personalen satte stor vikt på samarbetsövningarna under dagen. Eleverna delades upp i grupper. Dels fick de information om Friends och dess organisation och i övrigt genomfördes tipspromenad, staketkonst och man fick också lyssna på en föreläsning av Coco Rosenfeld från Friends.

Hon pratade med eleverna om vikten av att vara snäll mot sig själv för att sedan även vara snäll mot andra personer och allt som finns i vår omgivning. Barnen fick tidigare under dagen göra ja och nej skyltar som de fick använda under föreläsningen då Coco bad dem svara på olika påståenden och värderingsfrågor.

Hon avslutade sin föreläsning med att förklara hur hon brukar tänka i olika situationer och hur vi alla kan agera för att bli en  ”STAR”.

Stanna upp

Tänka efter

Agera

Rätt

Ibland kan man agera på impuls men om man stannar upp och tänker efter så har man större möjlighet att agera rätt. Sen fick varje elev en guldstjärna att sätta på sin tröja.

Annons

Kamratstödjare

I varje klass finns två elever som är kamratstödjare och som har lite extra ansvar för att se till att ingen kompis är utanför eller utsätts för elakheter.

Elsa Johansson i klass 3C är kamratstödjare. För henne är uppdraget viktigt.

– Man måste stoppa mobbing och säga till om man ser att det sker.

Även de äldre eleverna på Forsenskolan hade Friendsdag med samarbetsövningar under dagen.

Friendsdagen avslutades med att alla tillsammans sjöng Alla är lika mycket värda.