Skövde kommun står inför avsevärda ekonomiska utmaningar, den nu gällande budgeten prognosticerar ett underskott för 2020 på - 36 miljoner kr och - 102 miljoner kr 2021 då kommunens låneskuld också förväntas ha ökat till 3 miljarder kr. Vi vet också att de andelar av befolkningen som växer snabbast är barn och äldre vilket innebär att den förvärvsarbetande andelen av innevånarna kommer att bli mindre.

Detta är nu inga nya fakta utan de har varit kända under ett antal år vilket också var skälet till att vi i vår förra budgetar föreslog en skattehöjning. Intäkterna måste helt enkelt öka för att vi ska kunna erbjuda den välfärd och service som kan och ska förväntas.

Våra politiska meningsmotståndares förslag för att möta utvecklingen har dock lyst med sin frånvaro, bortsett då möjligtvis från de storslagna utfästelser kring Billingeprojektets tänkta lönsamhet som kunde höras i projektets inledning. Att de utfästelserna blivit alltmer lågmälda för att sedan tystna helt i takt med att projektet stött på precis de problem vi varnat för beror på att det istället för att generera pengar tvärtom ser ut att förvandlas till ett ekonomiskt slukhål.

Så vad är då alliansen i Skövdes recept för att klara en ekonomi i balans? Ingen vet, förmodligen inte ens de själva. Istället ägnar de sig åt att reflexmässigt anklaga oss för att vilja lägga beslag på skattebetalarnas pengar när de själva för en politik som ytterligare förvärrar situationen. Det är helt enkelt inte seriöst.

Annons

Vi har visat att vi är beredda att ta det som ansvar som krävs för att säkra kommunens långsiktiga verksamhet och ekonomi och kommer även i år lägga budgetförslag som skapar förutsättningar för Skövdes fortsatta tillväxt och utveckling.

Maria Hjärtqvist, gruppledare (S)

Gabryjel Blom, gruppledare (V)

Emil Forslund, gruppledare (MP)