Det handlar om att gängkriminaliteten runt om i landet göds av smuggling av vapen och narkotika. Och att utländska stöldligor står för hälften av alla bostadsinbrott i Sverige och begår nästan alla stölder av bildelar och båtmotorer. Terrorhotet i Sverige är förhöjt och vi minns tyvärr det fruktansvärda dådet på Drottninggatan och terrorattacker mot andra mål runt om i Europa.

Vi måste klara att hålla den globala uppvärmningen nere, men runt 40 procent av elproduktionen inom EU utgörs av förbränning av fossila bränslen, som kol eller naturgas.

Både Sverige och Europa saknar en fungerande invandringspolitik och i praktiken är det människosmugglare som avgör vilka som får söka asyl i Europa.

Europa måste också stärka sin konkurrenskraft samt prioritera jobb, företagande och tillväxt.

Det här är gemensamma problem som vi delar med resten av Europa. Därför måste de även lösas tillsammans.

För Moderaterna är några delar särskilt viktiga:

Stoppa den fria rörligheten för kriminella. EU:s polisbyrå, Europol, ska särskilt rikta in sig på att bekämpa stöldligorna och EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas.

Stärk kampen mot terrorismen. Europol ska få fördubblade resurser, särskilt för att bekämpa terrorism och det behövs gemensamma EU-regler för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund, som uppviglar till extremism och terrorism.

Annons

Rädda klimatet. Europa behöver fasa ut det smutsiga brunkolet och säkra att vi inte blir beroende av rysk gas. Det kan minska utsläppen och öka säkerheten. Därför vill vi satsa på förnybar energi, kärnkraft och göra det möjligt att exportera klimatsmart el inom Europa.

Förändra invandringspolitiken i grunden. Kontrollen över EU:s gränser måste stärkas, asyl ska prövas vid den yttre gränsen och invandringen till Sverige behöver minska.

Ökad tillväxt. Vi vill genomföra ett kraftfullt regelförenklingsarbete som syftar till att 1 000 byråkratiska regler tas bort.Vi vill fördjupa den inre marknaden och se till att fler frihandelsavtal kan komma på plats.

När det finns gränsöverskridande problem, som inget enskilt land kan hantera ensamt, så är mer Europasamarbete lösningen. Europa byggs starkt när vi löser genuint gemensamma problem.

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg

Tomas Tobé (M), toppkandidat till Europaparlamentet

Eu