När Aida Dervisic lämnade tjänsten som rektor för introduktionsprogrammen IM4 och IM språk trädde Staffan Wiljergårdh in som tillförordnad rektor för några veckor sedan.

Inte i detalj

Han säger att han inte hunnit sätta sig in i detalj i ärendet, men att han känner till att det arbetas med det.

I övrigt vill han inte kommentera ett enskilt elevärende, mer än att eventuella felaktigheter ska korrigeras och att man ska se framåt.

— Vi försöker bemöta varje elev på elevens egen nivå, och hjälpa dem utifrån deras förutsättningar.

Wiljergårdh konstaterar att det ibland kan ta längre tid att hitta lösningar i de individuella fallen.

— Men jag vill trycka på att alla ungdomar måste få hjälp, och att vi gör så gott vi kan för alla elever.