Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017.

Totalt sett har 78,90 procent av hushållen i Västra Götalands län tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 6,74 procentenheter. Snittet för riket är 78,50 procent, en ökning med 5,23 procentenheter. Därmed är Västra Götalands län för första gången bättre än riksgenomsnittet även om det är med knapp marginal. Det framgår av ett pressmeddelande.

I Skaraborg ligger Skövde i topp där 81 procent av alla hushåll har tillgång till 100 Mbit/s.

I Tidaholm har 46 procent av hushållen tillgång till kapaciteten och i Skara och Falköping motsvarande siffror 75 procent respektive 67 procent.

Här kan du se hur det ser ut i din kommun. Bredbandskartan

Bland länets kommuner är det tätortskommunerna som har kommit längst, Göteborg ligger främst med 94,01 procent, sedan följer Partille med 92,56 procent, Mölndal med 88,41 procent och Trollhättan med 83,32 procent. Den kommun som har mest kvar att ansluta i länet är Mellerud där 28,05 procent av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s. Sotenäs hade den snabbaste tillväxten av hushåll med 100 Mbit/s med 28,66 procentenheter. Därmed seglar Sotenäs upp som den kommun i länet som har störst anslutning av hushåll med 100 Mbit/s på landsbygden, hela 80,11 procent.

Annons

– Det är roligt att konstatera att Västra Götalands län liksom förra året har en högre takt på bredbandsbyggandet är landet i stort, säger Eric Åkerlund som arbetar på Västra Götalandsregionen som regional bredbandskoordinator med regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor

– Och extra roligt såklart att vi nu är näst bäst i landet på att få ut fibern på landsbygden. Det märks att vi har en lång tradition av att bygga mer på landsbygden än de flesta andra län . Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.