I höstas lämnade regeringens utredare Annika Nordgren Christensen ett förslag om återupptagen värnplikt med ett starkt inslag av frivillighet.

Ett förslag som fick brett stöd i remissomgången och som väntas ligga som grund i det beslut som regeringen fattar.

– Jag är positiv till förslaget, med hänsyn till omvärldsläget tror jag att det är bra om man kombinera frivillighet med plikt, säger P4:s regementschef Fredrik Ståhlberg.

Från 2010 övergick Sverige till helt frivillig rekrytering till försvaret. En följd är att Försvarsmakten på flera områden inte har det antal soldater som behövs.

De rekryter som nu utbildas på P4 kan om de vill avbryta utbildningen och åka hem. Plikt innebär att den som tagits ut för att en militärutbildning inte själv har friheten att avbryta utbildningen.

Fredrik Ståhlberg förklarar det finns fördelar med en återupptagen plikt.

– Skillnaden är att om vi har en utbildning för 250 soldater då vet vi att det kommer rätt antal.

Annons

Fredrik Ståhlberg hoppas och tror att de allra flesta rekryter även framtiden frivilligt ska delta i utbildningen.

Tidigare var det Pliktverket som ansvarade för mönstring och uttagning av värnpliktiga. 2011 bytte ändrades namnet till Rekryteringsmyndigheten.

Om det som väntat blir en återupptagen plikt kommer den omfatta både män och kvinnor. Beslutet att Sverige ska ha en könsneutral plikt togs av Riksdagen i samband med värnplikten gjordes vilande och frivillighet infördes. Det är förklaringen att det nu räcker enbart med ett regeringsbeslut för att återuppta plikten,

Inför en utbildning sammanställer de militära förbanden listor över hur många rekryter som behövs och vilka krav som ställs. Listorna lämnas som en beställning till Rekryteringsverket.

Under nuvarande regler är det verkets uppgift att hitta lämpliga och frivilliga personer att skicka till förbanden. Om det blir plikt kan verket välja ut lämpliga bland alla unga män och dessutom bland alla unga kvinnor. Om det skulle bli fler kvinnor inom Försvarsmakten beror helt på vilka som anses mest lämpliga.

– Det är en möjlighet för oss att få in fler kvinnor, säger Fredrik Ståhlberg.

Han hoppas få ta emot nya värnpliktiga på Skaraborgs regemente 2019, kanske redan nästa år. Det är en förändring som varken utåt eller intern kommer att bli dramatisk.

– Utbildningen kommer att se likadan ut på regementet, säger Fredrik Ståhlberg.