Det är på Geogenetiskt centrum vid Köpenhamns universitet i Danmark som doktoranden Ashot Margaryan undersöker dna från mänskliga kvarlevor från gravar i Nordsjöområdet. Syftet är att se vilka genetiska kontakter folk hade för tusen år sedan. Var de släkt med varandra?

Fakta: Fynden
 i Varnhem

På en kulle strax öster om Varnhems klosterkyrka har arkeologer funnit ovanligt välbevarade gra..

Fakta: Fynden
 i Varnhem

På en kulle strax öster om Varnhems klosterkyrka har arkeologer funnit ovanligt välbevarade gravar, de äldsta från 900-talets början. Man har också hittat rester av en kyrka.

Fynden tyder på att Skaraborg kristnades långt tidigare än man trott och att man haft kontakt med människor från andra länder.

Genom DNA-studien i Danmark kan mer fakta komma fram, till exempel om hur nära släkt Varnhemsborna var med befolkningen i Danmark och på andra ställen runt Nordsjön.

– Den politiska kartan såg helt annorlunda ut under 900- och 1000-talet. Då var danerna en stormakt som leddes av kung Knut och hans släktingar, berättar Maria Vretemark.

Hon är arkeolog och filosofie doktor vid Västergötlands museum och leder utgrävningarna strax öster om klosterkyrkan i Varnhem. Fynden har visat att området kristnades tidigare än man trott och att befolkningen hade kontakter med länder som låg västerut.

– Medan Birka och Gotland vände sig österut fick västgötarna sina influenser från väst och det danska riket, det kan vi se genom fynd som snäckor och engelska mynt som vi hittat i Varnhem, men också på byggnader och kulturen, förklarar Maria Vretemark.

Tron från Danmark

Kontakten med Danmark förklarar varför människor i Varnhem så tidigt tog till sig den nya tron, trots att Skaraborg ligger långt från kusten och händelsernas centrum.

Annons

– När danerna tidigt blir kristna, blir Varnhem det också, förtydligar Maria Vretemark.

Hon träffade de danska forskarna vid en konferens på Island. De blev så fascinerade av hennes berättelser om Varnhem att de kom på besök för ett år sedan. Nu ska de titta närmare på arvsmassan hos några av människorna som levde i Varnhem för tusen år sedan. Bland ett 100-tal individer som begravts i länder runt Nordsjön – England, Skottland, Irland, Danmark, Norge, Island, Grönland och Sverige – har de med bäst bevarat dna valts ut. Hos dem ska forskarna nu kartlägga hela arvsmassan. Flera av dem är Varnhemsbor.

Materialet bra bevarat

– Forskarna har sagt att vårt material är väldigt bra bevarat. Det är tack vare den kalkrika jorden, berättar Maria Vretemark.

Hon har själv analyserat flera av lämningarna de hittat i Varnhem. Då har faktorer som kön, längd och åldern vid dödstillfället framkommit. Men att göra en så noggrann studie som den danska tar mycket tid och resurser. Därför är det betydelsefullt att Varnhem tillsammans med Gotland får representera Sverige i studien.

– Det blir ett fantastiskt kunskapslyft, konstaterar Maria Vretemark och påpekar att studien kommer att leda till artiklar som publiceras internationellt.

– Då blir Varnhem en punkt på kartan, vilket innebär att fler vill beforska området och att fler vill komma på besök. Vikingar är ju också något som människor i hela världen är fascinerade av.

Det hjälper också till i arbetet med att utveckla Varnhem som besöksmål.

I slutet av nästa år får vi veta vad forskarna i den danska studien kommit fram till, men redan i kväll (onsdag) kan den som vill veta mer om Varnhemsfynden ta sig till Västergötlands museum i Skara, där Maria Vretemark håller ett föredrag.

DNA