Vid politikerutfrågningen den 17 april 2018 av pensionärsorganisationerna diskuterades bland annat gratis buss från 65 år.

Märkligt nog var de stora partierna avvisande till det förslaget och ansåg att den nuvarande åldersgränsen skall vara kvar, alltså 75 år. Det var Centern och Moderaterna som var kategoriska, medan Socialdemokraterna ansåg att en ekonomisk utredning om kostnaden var på sin plats.

Märkligt nog var ingen av partierna beredda att ta miljöhänsyn eller hänsyn till trafiksituationen och parkeringsproblemen.

I Centerns centrala partiprogram står följande: ”Det ska gå att resa och samtidigt vara rädd om miljön. Det är viktigt att jaga utsläppen från våra transporter.”

Varför vill inte Centern i Skövde leva upp till dessa krav?

I Moderaternas centrala program står följande att läsa: ”En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans och att man skall visa miljöhänsyn.”

Varför vill inte Moderaterna i Skövde leva upp till dessa krav?

Det är dags att politikerna i Skövde tar ansvar för de ökade trafik- och parkeringsproblem, genom att sänka åldern för gratis buss för pensionärer till 65 år.

BengtSjökvist