Att det fanns ett flertal stängda vårdplatser på Skaraborgs sjukhus gjorde att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i våras begärde en utredning om situationen.

När vårdplatsutredningen presenterades i början av sommaren var nämnden inte helt nöjd med den och efterfrågade vissa kompletteringar, som nu har redovisats.

I maj i år var 627 vårdplatser öppna, vilket är 59 färre än antalet vårdplatser som egentligen ska vara öppna.

— Det är ungefär samma nivå idag. Vissa veckor kan vi öppna fler och andra måste vi begränsa. Det beror på hur vi kan bemanna, säger Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör.

Tidigare i höstas var sjukhuset tvungna att stänga fyra vårdplatser inom allmän internmedicin på avdelning 73/74. Det berodde på att sjukhuset saknade tillräckligt med sjuksköterskor.

— Att vi inte kan öppna vårdplatser är helt beroende av personalbristen. Vi gör allt för att kunna öppna dem igen. Det är ingen bra lösning med för få vårdplatser, med tanke på arbetsmiljö och patientomhändertagande, säger Eva Sundström.

Annons

Ortopeden har under hösten lyckats öppna åtta vårdplatser som stängdes för ett år sedan, men skulle egentligen behöva öppna en hel avdelning till. Även BUP har tvingats stänga vårdplatser tidigare i höst.

Samtidigt som Skaraborgs sjukhus har ett behov av att anställa framförallt fler sjuksköterskor för att kunna öppna fler vårdplatser har sjukhuset redan ett underskott i sin ekonomi.

— Vi har dyra personallösningar nu. Tanken är att vi genom att bemanna upp ska kunna ta bort övertid och bemanningssköterskor, säger Eva Sundström.

I kompletteringen till vårdplatsutredningen listas en lång rad åtgärder för försörjning och utveckling av kompetens. Ett högprioriterat område anges vara att minska personalomsättningen.

Det ges också en översikt över tidigare vårdplatsutredningar.

2011 gjordes två utredningar, varav den ena föreslog en minskning med 50 vårdplatser i Skaraborg. Något som genomfördes i ett kostnadssänkningsprogram.

2014 gjordes en ny utredning som pekade på behovet av att öppna tre vårdplatser inom kardiologi och två inom infektion, vilket genomförts. Samtidigt pekades på behov av att öppna 14 vårdplatser på Ortopeden och fyra inom allmän internmedicin. Ortopeden har inte kunnat öppna platserna och medicinplatserna fick alltså stängas nu i höst efter att ha varit öppna en tid.

Efter ytterligare en vårdplatsutredning 2015 stängdes vårdavdelningen på Skaraborgs sjukhus Mariestad. Tanken var att utöka i Skövde för att kompensera detta, men det lyckades endast delvis främst på grund av personalbrist.

I kompletteringen till årets utredning påpekas också att vårdplatsbehovet kommer att påverkas av omställningsarbetet i vården med närsjukvård, koncentration av viss vård och digitalisering.