Den fjärde september kommer olika protestaktioner att hållas på 21 orter i landet. I Skövde är det sjuksköterskan Viveka Karlberg som håller i manifestationen med syfte att uppmärksamma vårdpersonalens och patienternas svåra situation.

— Vi har haft så många problem under så många år. Alla har tröttnat och det ser likadant ut överallt. Med manifestationen vill vi visa att problemet faktiskt är nationellt, säger Viveka.

Starkare tillsammans

Initiativet till manifestationen togs av tre sjuksköterskor i Stockholm och Skåne. Själva manifesterandet kommer att se olika ut i de deltagande städerna, och i Skövde planerar Viveka en trevlig dag med namninsamling som hon nu söker sponsorer till. All vårdpersonal, från landsting, kommuner och primärvård, samt alla som någonsin behövt eller kommer att behöva vård välkomnas att delta.

— Jag tror att det finns väldigt många som inte vågar protestera. Som personal och patient sitter man ju in en beroendeställning och då kan man bli mycket tystare än vad man borde vara. Men är vi många som protesterar tillsammans vågar fler höja rösten, menar Viveka.

Dyra nödlösningar

Annons

Att missnöjet är stort inom vården är ingen nyhet, men Viveka menar att det inte heller gjorts någonting åt läget från politiskt håll.

— Det kan vara så att de högt uppsatta politikerna har sina egna privata sjukvårdsförsäkringar, och därför själva aldrig drabbas. De skyller på varandra och köper tid, men ingenting händer.

För Skaraborgs del tror Viveka att man måste ta sig ur Västra Götalandsregionen, då hon menar att hopslagningen inte gjorde saken bättre.

— Man fortsätter att stänga vårdplatser och hyr in personal för dyra pengar. Jag är trött på att man tänker så himla kortsiktiskt och letar dyra nödlösningar istället för att jobba långsiktigt, säger hon.

I nuläget är det patientsäkerheten som står på spel, och enligt Viveka blir det bara värre. Nu hoppas hon att manifestationen får politikerna att agera på riktigt.

— Det kommer inte att finnas någon tjänsteman eller politiker som kan säga att de inte visste hur allvaligt läget är.