Personal som arbetar med hälsobedömningar inom regionen ska genomgå en utbildning om att fråga om våld på rutin. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska också utbildas om våld i nära relationer.

Detta föreslås av Vänsterpartiet i en motion, som nu stöds av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Ett syfte är att ökad kunskap om våld i nära relationer och om hur man frågar om våld ska leda till att fler drabbade patienter ska uppmärksammas och kunna få hjälp av hälso- och sjukvården.

I motionen nämns att Socialstyrelsen rekommenderar att frågan om våld i nära relationer tas upp i hälso- och sjukvården.

Det är regionfullmäktige som kommer att ta beslut om motionen och HSS vill alltså se att motionen bifalls.