Det enligt en anmälan som nu kommer prövas i personalansvarsnämnden.

Mannen medgav först slagningarna och erkände att han gjort en del av dem "av ren nyfikenhet" - men tog senare tillbaka uppgifterna.

Arbetsgivaren har konstaterat att mannen gjort ett antal slagningar och att det är svårt för honom att motivera samtliga slagningar.

Man finner att den utredning som gjorts visat att mannen brustit i sin anställning och föreslår därför personalansvarsnämnden att åtalsanmäla ärendet.

(källa:Sirén)