Det Bristolbaserade företaget Coexist har fått uppmärksamhet i både inhemsk och svensk media efter ett beslut om att ge kvinnor ledigt om de mår dåligt till följd av svängningar i menstruationscykeln, till exempel menssmärtor. Vid en omröstning på tidningens hemsida tyckte 54 procent att kvinnor borde få ledigt från jobbet om de mår dåligt på grund av mens. 46 procent tyckte inte det.

FAKTA: PMS/PMDS

Upp till 30 procent av alla kvinnor i fertil ålder har PMS – premenstruellt syndrom. Mellan..

FAKTA: PMS/PMDS

Upp till 30 procent av alla kvinnor i fertil ålder har PMS – premenstruellt syndrom. Mellan tre och fem procent har den svårare formen PMDS – premenstruellt dysforiskt syndrom – vilket påverkar både relationer, arbetsliv och hur man fungerar i det dagliga livet.

Symptomen kan börja så tidigt som vid ägglossningen och försvinner några dagar efter att mensen har kommit. Vid PMDS kan symptomen vara lika svåra som vid en depression eller ångestsjukdom, med den skillnaden att de upphör när mensen sätter igång.

Källor: Internetmedicin, 1177

Förutom mensvärk drabbas omkring en tredjedel av alla kvinnor av premenstruellt syndrom, PMS, där de mår dåligt under en period före mensen. Vissa har svårare besvär, som då klassas som PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom.

Gynekolog Urban Claesson tar emot patienter från hela Skaraborg på sin mottagning i Skövde. Det förekommer ganska ofta att kvinnor söker för problem med PMS eller PMDS.

— Ja, det händer någon gång i veckan. De mår dåligt före mens, känner nedstämdhet och depression, ilska och trötthet, berättar han.

Annons

Vissa har så svåra problem att både arbetsliv, sociala relationer och familjeliv påverkas. De kan bli hjälpta av serotoninhämmande antidepressiva mediciner, som tas enbart perioden före mens. De flesta som söker hjälp för PMS på Urban Claessons mottagning brukar få medicin utskriven, företrädesvis Premalex, som är det enda registrerade läkemedlet för behandling av PMS och PMDS.

— Det har nästan alltid effekt. När kvinnor söker för besvär behöver de oftast ha behandling, säger Urban Claesson.

När han började arbeta på kvinnokliniken i Skövde 1979 pratade man inte så mycket om PMS. På 80-talet började man behandla med höga doser b-vitamin, men den sortens behandling har egentligen ingen bevisad effekt. Sedan började man använda serotoninhämmande antidepressiva läkemedel av samma typ som Premalex.

— Det är förvånande att det inte är mer känt. Kvinnor har sökt för detta i många år, men många vet inte om att behandlingen finns. Det är synd om man går och har besvär och inte får hjälp, säger Urban Claesson.

Det är ovanligt att kvinnor får sjukpenning för PMS eller PMDS. I en grupp diagnoser som har med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln att göra fanns 17 pågående sjukfall i hela Sverige i slutet av november månad. Det visar Försäkringskassans statistik. PMS är en av diagnoserna i den gruppen, men där ingår också till exempel oregelbunden mens och smärtsam ägglossning.

Det är troligt att de få utbetalningarna av sjukpenning har med problemens cykliska karaktär att göra. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan först efter den 14:e sjukdagen. Innan dess är det arbetsgivaren som betalar sjuklön, efter den första karensdagen.

pms