Till skillnad från den styrande grönblå majoriteten vill Vänsterpartiet höja skatten till regionen.

— Vi satsar en halv miljard på högre löner, kortare arbetstid och en bättre arbetsmiljö. En satsning på personalen, för patienternas skull. Vi måste få personal som orkar och vill jobba i vården, säger Eva Olofsson i ett pressmeddelande.

Annons

I budgetförslaget skriver Vänsterpartiet att väntetiderna till besök och behandling är alldeles för långa och fortsätter: ”Det största problemet är bristen på de goda arbetsvillkor som gör att hälso- och sjukvården kan behålla och rekrytera nödvändig och kompetent personal. På några år har personalomsättningen på sjuksköterskor fördubblats och det börjar bli allt svårare att rekrytera undersköterskor. Resultatet är stängda vårdplatser, inställda operationer, överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter, övertid och stress för personalen.”

Vänsterpartiet vill även ge vuxna asylsökande och papperslösa rätt till full sjukvård, enligt budgetförslaget.

Pengarna från skattehöjningen används även till kollektivtrafiken i Vänsterpartiets budgetförslag.

— Vi vill frysa biljettpriserna i kollektivtrafiken på 2017 års nivå och sänka priset på Regionen runt 30 dagar som många pendlare köper. Det är en satsning på kollektivtrafiken, för miljöns och resenärernas skull. Alla ska ha råd att åka med kollektivtrafiken och vi måste ställa om till ett mer hållbart samhälle där färre väljer bilen, säger Jan Alexandersson (V), regionrådsersättare i pressmeddelandet.

Det beräknade resultatet för Vänsterpartiets budget är minus nio miljoner kronor, vilket är ett litet underskott med tanke på att budgeten omfattar över 50 miljarder kronor. I den grönblå majoritetens budget är det beräknade underskottet större.